Gastrolístok alebo príspevok?

Novela Zákonníka práce navrhuje zavedenie ďalšej možnosti zabezpečenia stravovania pre zamestnancov. Ide o voľbu zamestnanca medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom od zamestnávateľa.

Túto možnosť budú môcť poskytovať zamestnávatelia, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v inom stravovacom zariadení. Od 1.3.2021 budú mať títo zamestnávatelia povinnosť poskytnúť zamestnancovi na výber medzi peniazmi a stravnými lístkami.

Zamestnávateľ bude poskytovať finančný príspevok vo výške min. 55 % minimálnej hodnoty stravného lístku, tj. 2,11 eura/deň. V tomto prípade však nebude  zamestnancovi stŕhať zo mzdy zvyšnú časť stravného, len mu vyplatí príspevok na stravovanie. Finančný príspevok bude oslobodený od odvodov a daní, teda bude predstavovať čistý príjem zamestnanca.

Zmenu vybraného spôsobu poskytovania príspevku na stravné môže zamestnanec uskutočniť raz za rok. Jeho rozhodnutie môže byť záväzné na maximálne 2 roky, pričom na výber má primeranú lehotu určenú zamestnávateľom vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ rovnako určí aj postup v prípade, ak by sa zamestnanec v určenej lehote nerozhodol.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...