Index daňovej spoľahlivosti

Novým nástrojom finančnej správy pre motiváciu daňovníkov plniť si svoje daňové povinnosti sa stal index daňovej spoľahlivosti, ktorý pribudol v rámci novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (§53 d) a týka sa všetkých daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov.

Cieľom indexu je vytvoriť objektívne hodnotenie daňových subjektov a spoľahlivým daňovníkom poskytnúť benefity zo strany finančnej správy. Hodnotenie prebieha automaticky analytickými nástrojmi finančnej správy a daňovník, ktorý sa stane spoľahlivým daňovým subjektom, je s touto skutočnosťou oboznámený. Ak daňový subjekt nesúhlasí s verdiktom o daňovej spoľahlivosti, môže sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať do 15 dní a svoju námietku musí aj odôvodniť.

Do konca roka 2021 nie je zoznam spoľahlivých subjektov verejný, od 1.1.2022 sa to zmení a zoznam bude obsahovať základne identifikačné údaje daňovníka (meno/názov spoločnosti, sídlo, IČO, DIČ a index daňovej spoľahlivosti). Finančná správa sľubuje zverejnenie prvého zoznamu 30. júna 2022.

Medzi hodnotiace kritéria patria dodržiavanie daňových a colných predpisov, včasné predkladanie daňových priznaní, včasná úhrada daňových a colných povinnosti a výsledky daňovej kontroly. Spoľahlivý daňový subjekt za splnenie svojich povinností môže dostať takmer dvadsať výhod, napríklad vyhovenie žiadosti o odklad dane, platenie dane v splátkach, vydanie potvrdenia o stave osobného účtu do 15 dní, zaslanie oznámenia o výške a termíne splatnosti preddavkov na daň z príjmov, dohodnutie termínu a miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom a iné.

Naopak, nespoľahlivý daňovníci budú v niektorých veciach znevýhodnení, napríklad budú mať skrátenú lehotu na splnenie určitej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly.

-MR-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...