Kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie?

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane svojim zamestnancom. Existujú však aj výnimky, kedy si tento nárok zamestnanci uplatniť nemôžu a musia podať daňové priznanie sami, pričom im zamestnávateľ  poskytne potvrdenie o príjme za príslušný rok ako podklad pre zostavenie daňového priznania.

Situácie, kedy zamestnanec nemá nárok na ročné zúčtovanie od zamestnávateľa:

 1. Keď jeho zdaniteľné príjmy presiahli 2 255,72 EUR, pričom zároveň dosiahol aj iné zdaniteľné príjmy mimo závislej činnosti (nezahŕňajú sa príjmy, pri ktorých sa daň vyberá zrážkou)
 2. Keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli výšku 2 255,72 EUR, ale pri príjmoch z podnikania (§ 6 zákona o dani z príjmov) má príjmy nižšie ako výdavky (tj. daňová strata),
 3. Keď ho na podanie daňového priznania vyzve správca dane,
 4. Keď jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presiahli sumu 2 255,72 EUR, ale
 5. Daňovník nepodal žiadosť o spracovanie ročného zúčtovania v stanovenom termíne do 15.2.,
 6. Poberá ich zo zdrojov v zahraničí,
 7. Zamestnávateľ nie je tuzemským ani zahraničným platiteľom dane,
 8. Ide o príjmy vo forme nepeňažného plnenia v celej miere alebo v ich väčšej časti,
 9. Keď poberal:
 10. Príjem od viacerých zamestnávateľov, pričom zamestnávateľovi, ktorý spracúva ročné zúčtovanie nedodal všetky podklady od ostatných zamestnávateľov.
 11. Iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8, vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

-BS-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...