Lehota splatnosti odložených odvodov sa opäť posúva!

Lehota na úhradu odloženého poistného za príslušné mesiace v rokoch 2020 a 2021 sa opäť mení a to v prospech zamestnávateľov a SZČO. Okrem už posunutých dátumov splatnosti poistného za predchádzajúce obdobia sa posúva aj splatnosť odvodov za október 2021.

Nové termíny splatnosti podľa nariadenia vlády:

  • za máj 2020 do 31. marca 2022, 
  • za jún 2020 do 30. júna 2022, 
  • za júl 2020 do 30. septembra 2022,
  • za december 2020 do 31. decembra 2022,
  • za január 2021 do 31. marca 2023, 
  • za február 2021 do 30. júna 2023, 
  • za marec 2021 do 30. septembra 2023,
  • za apríl 2021 do 31. decembra 2023,
  • za máj 2021 do 31. marca 2024,
  • za október 2021 do 30. júna 2024.  

Upozornenie! Odložené poistné za marec 2020 malo byť uhradené do 30.septembra 2021 na účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Ak platba nebola uhradená do stanoveného dátumu, mohli subjekty po 30. septembri požiadať Sociálnu poisťovňu o splátkový kalendár*, nakoľko poisťovňa bola zo zákona povinná vyrubiť penále za dni omeškania.

*jedna z podmienok splátkového kalendáru: uhradené posledné poistné ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm

-BS-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...