Lehotu na úhradu poistného za február 2021 si môžu zamestnávatelia a SZČO predĺžiť do 30. júna 2021

Táto možnosť sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí za mesiac február 2021 vykazujú pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo pokles čistého obratu o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za február 2021 až do 30. júna 2021 je určené pre povinne poistené SZČO a zamestnávateľov za časť poistného za zamestnávateľa.

Pokles tržieb sa určí podľa platných pravidiel na rok 2021:

  1. na porovnanie sa vezmú tržby za rovnaký mesiac v roku 2019 alebo,
  2. priemerné mesačné tržby za rok 2019 – len tí, ktorí vykonávali činnosť počas celého roka 2019,
  3. ak činnosť prebiehala len časť roka 2019 alebo 2020, najneskôr k 1.2.2020, na porovnanie sa použije tržba za február 2020,
  4. ak činnosť prebiehala len časť roka 2019 alebo 2020, najneskôr k 2.9.2020, na porovnanie sa použije tržba za september 2020
  5. ak činnosť prebiehala len časť roka 2019 alebo 2020 po 2.9.2020, na porovnanie sa použije tržba za december 2020

Pokles obratu je možné oznámiť prostredníctvom elektronického formuláru čestného vyhlásenia alebo zaslaním listinnej podoby formuláru.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...