Lehotu na úhradu poistného za marec 2021 si môžu zamestnávatelia a SZČO predĺžiť do 30. júna 2021

Táto možnosť sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí za mesiac marec 2021 vykazujú pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo pokles čistého obratu o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za február 2021 až do 30. júna 2021 je určené pre povinne poistené SZČO a zamestnávateľov za časť poistného za zamestnávateľa.

Pokles tržieb sa určí podľa platných pravidiel na rok 2021:

  1. na porovnanie sa vezmú tržby za marec roku 2019 alebo,
  2. priemerné mesačné tržby za rok 2019 – len tí, ktorí vykonávali činnosť počas celého roka 2019,
  3. ak činnosť neprebiehala v marci 2019, na porovnanie sa vezmú tržby z februára 2020.

Pokles obratu je možné oznámiť prostredníctvom elektronického formuláru čestného vyhlásenia alebo zaslaním listinnej podoby formuláru, ktoré budú zverejnené Sociálnou poisťovňou.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...