Lehoty na podávanie žiadostí a výkazov prvej pomoci pre SZČO a zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov, ktorí podávajú žiadosti v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B) za mesiac jún 2020, je lehota na podanie do 31. augusta 2020.

Postup pri podávaní žiadostí o príspevok na udržanie zamestnanosti za júl 2020:

  • pri opakovanej žiadosti v rovnakom opatrení sa zasiela už len vyplnený výkaz s uvedením čísla dohody s ÚPSVaR (v opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá),
  • pri zmene opatrenia alebo prvotnom žiadaní o pomoc sa zasiela žiadosť a vyplnený výkaz za máj.

Pri prvotnom žiadaní alebo zmene opatrenia oproti predchádzajúcim mesiacom musia SZČO a zamestnávatelia zaslať príslušnému ÚPSVaR žiadosť a vyplnený výkaz za júl (pri opatrení č. 4 sa výkaz nepredkladá).

Opatrenie č. 1 môžu využiť len prevádzky, ktoré sú povinne zatvorené. V opačnom prípade, je nutné zmeniť opatrenie.

V rámci opatrenia č. 3 je možný prechod z 3A na 3B a naopak.Nutné je podať novú žiadosť a oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody.

V rámci opatrenia 3A a 3B môže byť príspevok poskytovaný súbežne, avšak na iné prevádzky.

Lehoty na podávanie žiadostí a výkazov
Č. 1 a 3 (3A, 3B) za JÚNDo 31.8.2020
Č. 1 a 3 (3A, 3B) za JÚLDo 30.9.2020
Č. 2 za JÚLDo 31.8.2020
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...