Mení sa výška stravného

Každý zamestnávateľ má voči svojím zamestnancov veľa povinností. Jednou z nich je prispievať na stravovanie svojich zamestnancov v zákonnom rozsahu.

Od 1.12.2016 došlo k schváleniu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného, ktorým sa mení výška stravného, a tým aj najnižšia hodnota stravovacej poukážky.

Z uvedeného vyplýva zvýšenie stravného, na ktoré má zamestnanec nárok pri tuzemskej pracovnej ceste:

1. pri trvaní pracovnej cesty od 5 do 12 hodín bola doteraz suma stravného 4,20 eura, po novom bude 4,50 eura,
2. pri trvaní pracovnej cesty od 12 do 18 hodín bola suma stravného 6,30 eura, po novom 6,70 eura,
3. pri trvaní pracovnej cesty nad 18 hodín a viac bola suma stravného 9,80 eura, po novom 10,30 eura.

Minimálna cena stravovacej poukážky sa odvíja od sumy stravného určeného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čiže 4,50 eura. Táto cena musí predstavovať hodnotu 75 % sumy takto určeného stravného. To znamená, že výška stravovacej poukážky musí mať od 1.12.2016 minimálnu hodnotu 3,38 eura.

Zvýšenie súm stravného ovplyvní výšku:
• stravných lístkov,
• povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie,
• výdavkov na stravné, ktoré si môže dať podnikateľ do daňových výdavkov.

(VL)

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa uvedenej problematiky alebo sa chcete dozvedieť bližšie informácie, môžete sa obrátiť na spoločnosť EASY START s.r.o. e-mailom a telefonicky pod nasledovnými kontaktnými údajmi: info@easystart.sk, 0948/280278.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...