Mikrodaňovník – nový pojem v účtovníctve

Od roku 2020 sa zavádza nový pojem mikrodaňovník. Za mikrodaňovníka je považovaná fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur alebo daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorého príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH. Postavenie mikrodaňovníka však môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021.

Ak spadáte pod vyššie definovaný pojem vzniká vám nárok na nasledujúce výhody:

Mikrodaňovník môže odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 počas doby odpisovania, v ním stanovenej výške najviac však do výšky vstupnej ceny (neplatí to pre osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac). To znamená, že výška daňového odpisu je v tomto prípade na dobrovoľnom rozhodnutí mikrodaňovníka.

Na mikrodaňovníkov sa nevzťahuje limit výšky odpisov prenajímaného hmotného majetku zaradeného v odpisových skupinách 0 až 4. Mikrodaňovníci môžu odpisy prenajímaného hmotného majetku zahrnúť do daňových výdavkov bez ohľadu na výšku časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku.

Okrem výhodného odpisovania majetku si môžu mikrodaňovníci odpisovať aj daňovú stratu v celej hodnote. Ak teda výnosy takéhoto daňovníka nedosiahnu jeho náklady a vznikne mu tak podnikateľská strata, daňovník si takúto stratu môže odpísať od základu dane už v nasledujúcich účtovných obdobiach, maximálne však do 5 rokov od vzniku straty.

Mikrodaňovníci, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, si môžu do daňových výdavkov zahrnúť tvorbu opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, v takej výške, v akej ju majú zaúčtovanú vo svojom účtovníctve.

Tieto zmeny sú platné od januára 2020 na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

Neradi riešite dane, odvody, ako aj ďalšie náležitosti z hľadiska účtovníctva? Nechajte to na nás – EASY START. Ponúkame vám profesionálne a cenovo dostupné vedenie účtovníctva, ako aj daňové poradenstvo. Okrem toho v našej ponuke nájdete aj ďalšie služby pre podnikateľov, ako napríklad predaj ready made s.r.o., virtuálne sídlo či vypracovanie transferovej dokumentácie.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (1 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...