Mikrodaňovník

Novela zákona o DPH zavádza nový pojem– mikrodaňovník. Toto označenie bude platiť ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby od 1.1.2021, v prípade ak, ich výnosy (suma obratu pre registráciu na platenie DPH) nepresiahnu 49 790 €.

Daňové výhody pre mikrodaňovníkov zahŕňajú:

  1. Majetok zaradený v odpisových skupinách 0 – 4 môžu odpisovať v ľubovoľnej výške (okrem nehnuteľností a luxusných automobilov v hodnote 48 000 € a viac). Tento postup však možno uplatniť až na majetok nadobudnutý od 1.1.2021.
  2. Odpočet daňovej straty – možnosť nerovnomerne odpočítať daňovú stratu najviac počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, až do výšky vykázaného daňového základu v daňovom priznaní.Na mikrodaňovníkov sa nebude nevzťahovať obmedzenie, kedy odpočet daňovej straty možno uplatniť maximálne do výšky 50% základu dane.
  3. Tvorba daňových opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam je uznaná, ako celý daňový výdavok – ide o zosúladenie s účtovníctvom.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...