Minimálna mzda pre rok 2021

Od 01. januára 2021 nadobúda účinnosť novela č. 375/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorou sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Od začiatku roka 2021 sa minimálna mzda zvýši na sumu 623 €, čo predstavuje zvýšenie o 43 €. Hodinová minimálna mzda sa zvýši na sumu 3,580 €/hod, teda ide o nárast o 0,247 €/hod. Tieto sumy sú platné pre prvý stupeň náročnosti práce. Minimálna mzda pre ostatné stupne sa následne vypočíta vynásobením minimálnej mzdy a príslušným koeficientom minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce. Minimálna mzda pre rok 2021 predstavuje 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje výška minimálnej mesačnej mzdy.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...