Náklady na reprezentáciu a reklamné predmety

Náklady na reprezentáciu slúžia predovšetkým na budovanie či zvýšenie prestíže podnikateľa, resp. firmy. O týchto nákladov sa účtuje na účte 513 – Náklady na reprezentáciu. Patria sem napr. náklady na pohostenie obchodných partnerov či vlastných zamestnancov, náklady na dary, firemné akcie a pod. Náklady na reprezentáciu nie sú daňovo uznané.

Podľa zákona o dani z príjmov však existuje výnimka pre náklady na reklamné predmety. Za daňovo uznaný výdavok na reprezentáciu sa považujú výdavky na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Táto hodnota sa u platiteľa DPH posudzuje bez DPH, teda len základ dane do 17 eur. U neplatiteľa DPH sa však posudzuje vrátane DPH. Medzi tieto reklamné predmety sa nezaradzujú:

  • darčekové reklamné poukážky,
  • tabakové výroby, ak ich výroba nie je hlavným predmetom,
  • alkoholické nápoje, ak ich výroba nie je hlavným predmetom.

V prípade alkoholických nápojov na reprezentáciu sa za daňový výdavok považuje jedine víno, v zmysle zákona o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov, ktoré nepresahuje 17 eur za jednu fľašu vína, pričom jeho hodnota môže byť v úhrne vo výške 5 % z vykázaného základu dane v príslušnom zdaňovacom období. Toto obmedzenie neplatí pre podnikateľa, ktorého hlavným predmetom činnosti je výroba vína.

Ponúkame vám odborné a cenovo dostupné služby pre podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, predaj ready made s.r.o. (platca DPH), virtuálne sídlo alebo založenie s.r.o. Neváhajte a prezrite si našu ponuku.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...