Nárok zamestnanca mladšieho ako 33 rokov na 5 týždňov dovolenky

V súvislosti s §103 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý vymedzuje právo na 5 týždňov dovolenky majú okrem zamestnancov, ktorí dovŕšia 33 rokov aj zamestnanci trvalo starajúci sa o dieťa, sa v pripravovanej novele spresňuje pojem trvalá starostlivosť o dieťa.

Od 1.3.2020 platí, že zamestnanec trvalo starajúci sa o:

  • vlastné dieťa – vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu (bez nutnosti sobáša s matkou/otcom dieťaťa)

Ak by súd po rozvode zveril dieťa do starostlivosť jednému z rodičov, druhý nemá nárok na 5 týždňovú dovolenku.

  • dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,

Má nárok na 5 týždňov dovolenky od okamihu, kedy túto skutočnosť písomne oznámi zamestnávateľovi.

Trvalá starostlivosť o dieťa – vznik/zánik počas kalendárneho roka

Od 1. januára 2022 sa ustanovuje, že zamestnanec, ktorému vznikne na základe vyššie uvedených skutočností nárok na 5 týždňov dovolenky ju bude mať priznanú v pomernom rozsahu, ktorý prislúcha trvaniu starostlivosti o dieťa počas kalendárneho roka.

Príklad:

Ak sa zamestnancovi narodí dieťa v priebehu roku 2022 (napr. 1.6.2022) bude mať nárok na pomernú časť dovolenky za 214 dní kalendárneho roka, čo je v prepočte 214/365 = 0,5863 týždňa a zaokrúhlene 3 celé dni dovolenky.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...