NČZD – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

S účinnosťou od 1.1.2018  si môžu uplatniť fyzické osoby aj nezdaniteľnú časť základu dane za preukázateľne zaplatené úhrady, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a so spojenými službami vynaložené v danom zdaňovacom období.

Súčasťou NČZD na kúpeľnú starostlivosť sú aj úhrady za kúpeľné procedúry, úhrady za stravu a ubytovanie, ktoré súvisí s kúpeľnou starostlivosťou a prípadne, aj poplatok za parkovanie. Vyššie uvedené úhrady sa zahŕňajú do NČZD len vtedy ak boli uhradené daňovníkom a neboli mu uhradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade ak časť úhrad bola hradená z verejného zdravotného poistenia, má daňovník nárok na NČZD len vo výške úhrad, ktoré uhrádzal sám.

Daňovník si môže taktiež NČZD na kúpeľnú starostlivosť uplatniť aj za manželku a vyživované dieťa. Pričom platí, že si manželia môžu túto NČZD uplatniť každý samostatne vo svojom daňovom priznaní alebo len jeden z manželov. Nárok na NČZD za úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou za dieťa si môže uplatniť v daňovom priznaní len jeden z rodičov.

Daňovník si môže uplatniť v zdaňovacom období NČZD na kúpeľnú starostlivosť v hodnote preukázanej úhrady, ale maximálne v hodnote 50 € za každú osobu, na ktorú si NČZD uplatňuje. V prípade ak preukázateľná úhrada bola nižšia, výška NČZD môže byť maximálne do výšky tejto úhrady.

Daňovník má možnosť uplatniť si túto NČZD buď:

  • Podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby,
  • Prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti u zamestnávateľa, avšak vtedy je potrebné zamestnávateľovi predložiť:
    •  doklad o zaplatenej úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou,
    •  čestné vyhlásenie manželky, že si v rovnakom zdaňovacom období neuplatňuje NČZD sama – vtedy, keď si daňovník uplatňuje NČZD aj za manželku alebo vyživované dieťa,
    • doklad preukazujúci oprávnenosť nároku (sobášny list, rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy) ak ho už nepredložil  predtým v súvislosti s uplatňovaním NČZD na manželku, alebo s uplatnením daňového bonusu na dieťa.

Okrem pravidelného prinášania aktuálnych informácií vám ponúkame aj odborné služby, z ktorých spomenieme napríklad vedenie účtovníctva, mzdové účtovníctvo, daňové poradenstvo alebo predaj ready made s.r.o. platca DPH. Neváhajte a prezrite si celú našu ponuku a v prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...