Nezdaniteľné časti základu dane DPFO 2019 – Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2019

Ide o položku v daňovom priznaní, ktorá daňovníkovi priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzických osôb. Daňovník si ju môže uplatniť z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe zmluvy o úvere na bývanie. Nárok vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2019:

  • Maximálna suma, z ktorej si daňovník môže uplatniť úroky je 50 000 € na jednu nehnuteľnosť.
  • Daňovník musí mať minimálne 18 rokov, maximálne 35 rokov.
  • Priemerný mesačný príjem za rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril zmluvu, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR platný za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Priemerná suma mesačného príjmu posudzovaná pri zmluvách uzatvorených v roku 2018 je 1 240,20 € a v roku 2019 1 316,90 €.
  • Daňový bonus je možné uplatniť vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 €, pokiaľ boli úroky platené od 1.1. do 31.12. daného roka. Keď boli platené menej ako 12 kalendárnych mesiacov, tak sa výška daňového bonusu na zaplatené úroky vypočíta podľa pomernej časti zo 400 € bez ohľadu na to, aké vysoké boli úroky.
  • Platí iba na zmluvy, ktoré boli uzatvorené od 1.1.2018.

Banka je povinná poskytnúť daňovníkovi na základe jeho žiadosti, potvrdenie na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov daňovníka zo SR a zahraničia. Celé znenie zákona o daňovom bonuse na zaplatené úroky je možné nájsť v § 33a ZDP.

Dozvedeli ste sa zaujímavé informácie, o ktorých ste pred tým nepočuli? Okrem aktualít z svete účtovníctva a daní vám ponúkame komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, virtuálne sídlo či zakladanie s.r.o. Prezrite si celú našu ponuku a v prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...