Nezdaniteľné časti základu dane DPFO – NZDČ na manželku

Daňovník – fyzická osoba si pri vyčísľovaní dane z príjmov FO môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela od čiastkového základu dane z tzv. aktívnych príjmov. Ide o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti.  NČZD si daňovník môže uplatniť v prípade, ak manželka žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa,
  • v danom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • má rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o invalidite alebo je držiteľom preukazu ZŤP.

Výpočet NČZD na manželku pre zdaňovacie obdobie 2020

  Výška základu dane daňovníka  Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku
4 035,84 €, ak manželka nemala vlastný príjemak je nižší alebo rovný ako 37 163,36€
rozdiel medzi 4035,84 € a vlastným príjmom manželky, ak ho mala
0 €, ak vlastný príjem manželky presahoval 4 035,84 €
rozdiel medzi 13 326,68 € a ¼ základu dane daňovníka, ak manželka nemala vlastný príjemak je vyšší ako 37 163,36€
rozdiel medzi 13 326,68 € a ¼ základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky, ak ho mala
0 €, ak vlastný príjem manželky presahoval 13 326,68 a ¼ základu dane daňovníka
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...