Nezdaniteľné časti základu dane DPFO – NZDČ na manželku

Daňovník – fyzická osoba si pri vyčísľovaní dane z príjmov FO môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela od čiastkového základu dane z tzv. aktívnych príjmov. Ide o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti.  NČZD si daňovník môže uplatniť v prípade, ak manželka žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa,
  • v danom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • má rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o invalidite alebo je držiteľom preukazu ZŤP.

Výpočet NČZD na manželku pre zdaňovacie obdobie 2019

Výška základu dane daňovníkaVýška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku
3 937,35 €, ak manželka nemala vlastný príjemak je nižší alebo rovný ako 36 256,38 €
rozdiel medzi 3 937,35 € a vlastným príjmom manželky, ak ho mala
0 €, ak vlastný príjem manželky presahoval 3 937,35 €
rozdiel medzi 13 001,438 € a ¼ základu dane daňovníka, ak manželka nemala vlastný príjemak je vyšší ako 36 256,38 €
rozdiel medzi 13 001,438 € a ¼ základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky, ak ho mala
0 €, ak vlastný príjem manželky presahoval 13 001,438 a ¼ základu dane daňovníka

Využite aj naše odborné služby pre podnikateľov, ako napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, mzdy a personalistiku a mnoho ďalších. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...