Nezdaniteľné časti základu dane DPFO – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Daňovník – fyzická osoba pri vyčísľovaní dane z príjmov FO si môže znížiť čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, teda z tzv. aktívnych príjmov, o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Túto NČZD si môže uplatniť v úhrne najviac do výšky 180 € za rok. Aby si ju mohol daňovník uplatniť musí splniť zákonom stanovené podmienky:

  • príspevky na DDS zaplatil na základe účastníckej zmluvy, ktorá bola uzatvorená po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu.

V prípade, že daňovníkovi bol vyplatený predčasný výber a v minulých zdaňovacích obdobiach si uplatnil zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS, má povinnosť navýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v minulých obdobiach znížil základ dane. Túto povinnosť si musí splniť do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená.

Nájdite silného partnera, ktorý sa postará o vaše účtovníctvo, mzdy a personalistiku a mnoho ďalších oblastí, ako napríklad daňové poradenstvo či daňové priznanie. EASY START je komplexná služba pre malých, stredných, ako aj veľkých podnikateľov, ktorí hľadajú vysokú kvalitu a odbornosť. Neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...