Nové pravidlá súvisiace s používaním osobitnej úpravy MOSS od 01. januára 2019

S účinnosťou od 01. januára 2019 došlo k zmene pravidiel dodania digitálnych služieb, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v jednom členskom štáte nezdaniteľným osobám v iných členských štátoch EÚ a zmeny v používaní osobitných úprav uplatňovania úprav Mini One Stop Shop, t. j. MOSS.

1. Miesto dodania digitálnych služieb sa určí podľa miesta, kde je usadený dodávateľ služby, po splnení 3 podmienok súčasne:

  • poskytovateľ služby má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto kde sa obvykle zdržiava len v jednom členskom štáte;
  • osoba, ktorej sa služby dodávajú má sídlo, bydlisko alebo miesto kde sa obvykle zdržiava v inom členskom štáte ako je členský štát dodávateľa služby;
  • celková hodnota dodaných služieb bez dane nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 € a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaných služieb bez dane nepresiahla 10 000 €.

2. Zdaniteľná osoba musí dodržiavať pravidlá fakturácie členského štátu, v ktorom je táto osoba pre MOSS registrovaná, bez ohľadu na členský štát zákazníka.

3. Zdaniteľná osoba môže uschovávať iba jeden dôkaz na určenie miesta odberateľa, namiesto dvoch neprotichodných dôkazov v prípade, ak nepresiahne limit 100 000 €. Pokiaľ presiahne limit sú potrebné opäť dva dôkazy. Aby si mohla zdaniteľná osoba uplatniť limit, musí splniť nasledujúce podmienky:

  • celková hodnota bez DPH digitálnych služieb, ktoré zdaniteľná osoba poskytuje zo sídla svojej ekonomickej činnosti alebo stálej prevádzkarne nachádzajúcej sa v členskom štáte zákazníkom v iných členských štátoch, nepresahuje 100 000 € v bežnom a v predchádzajúcom kalendárnom roku;
  • dôkaz poskytla iná osoba zúčastnená na poskytovaní služieb, než je poskytovateľ alebo zákazník;
  • dôkaz je uvedený v článku 24f písm. a) až e) vykonávacieho nariadenia o DPH.

4. Zdaniteľná osoba môže využívať úpravu MOSS pre zdaniteľné osoby neusadené v EÚ, ktoré poskytujú digitálne služby zákazníkom v EÚ, ak je registrovaná alebo povinná sa registrovať na účely DPH v členskom štáte EÚ.

Máte veľa práce a nestíhate sledovať novinky v oblastí daní a účtovníctva? Nechajte to na nás. Ponúkame vám odborné daňové poradenstvo, ako aj vedenie účtovníctva za výhodné ceny. V našej ponuke nájdete aj ďalšie služby, z ktorých spomenieme napríklad vypracovanie transferovej dokumentácie alebo predaj ready made s.r.o. platca DPH. Neváhajte a kontaktujte nás.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...