Novela Obchodného zákonníka zameraná na čistenie obchodného registra

Koncom novembra 2019 nadobudla platnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša rôzne zmeny na úseku obchodných spoločností a obchodného registra s účinnosťou od 1.10.2020.

Cieľom novely Obchodného zákonníka je hlavne vyčistiť Obchodný register od nefunkčných spoločností a uľahčiť proces zrušenia spoločnosti, keďže veľa podnikateľov radšej svoju spoločnosť nechalo zapísanú v obchodnom registri a podávalo každoročne nulové daňové priznania, ako keby mali podstupovať komplikovaný proces likvidácie firmy.

Zmeny týkajúce sa vyčistenia Obchodného registra od nefunkčných spoločností:

 • §68 zrušenie, neplatnosť a zánik spoločnosti:
 • – spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z OR,
 • – zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie
 • – uplynul čas, na ktorý bola založená odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení,
 • – právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti; odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 • – ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu (okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že neboli predpoklady na konkurz) – súd bez zbytočného odkladu vymaže spoločnosť z obchodného registra(ods.6)
 • §68b – zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu
 • §70 – likvidácia spoločnosti
 • §75 – dodatočná likvidácia
 • §768s–prechodník k OZ:
 • osoby, ktoré už nebudú zapisované do OR, súd vymaže, ide o osoby:
 • osoby nezapísané od 1.10.2020 na základe predchádzajúcich starých registrov, fyzické osoby a podniky a OZ zahraničných FO
 • osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016 a do 30.10.2020 nepredloží ich likvidátor zoznam majetku – predpokladá sa úpadok – daňovník je v likvidácii
 • osoby, ktoré nemajú premenenú menovitú hodnotu vkladov z SK na euro do 1.12.2020 – zrušujú sa bez likvidácie, ku dňu ich výmazu,
 • podniky a OZ zahraničných PO, ktoré nepotvrdia do 30.9.2021 údaje zapísané v OR.
 • zoznam osôb bude zverejnený 6 mesiacov pred výmazom v Obchodnom vestníku
 • §14 ods. 2 aj pri zisťovaní základu dane u daňovníkov, ktorí:
 • sa zrušujú zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo,
 • ktorí sa zrušujú rozhodnutím súdu o výmaze spoločnosti, alebo
 • ktorým bola nariadená dodatočná likvidácia

Okrem aktuálnych informácií u nás nájdete aj komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad vedenie účtovníctva, daňové priznanie alebo daňové poradenstvo. Prezrite si celú našu ponuku a neváhajte nás kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...