Novela zákona o byrokracii

Prostredníctvom zákona č. 221/2019 Z. z. ( novela) bol novelizovaný zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Vyššie uvedená novela tvorí druhú etapu antibyrokratickej legislatívy, ktorej cieľom je zavedenie princípu ,,jedenkrát a dosť“. Rozširuje sa ňou zoznam údajov, ktoré sú evidované v informačných systémoch verejnej správy, ktoré po novom už fyzické a právnické osoby nemusia predkladať orgánom verejnej správy v papierovej podobe.

Na základe týchto skutočností sú fyzické a právnické osoby oslobodené od povinnosti nosiť na úrady nižšie spomenuté potvrdenia.

Od 1.9.2019 ide o :

 • Potvrdenie o návšteve školy,
 • Výpis z registra nadácii,
 • Výpis z registra občianskych združení,
 • Výpis z registra neinvestičných fondov,
 • Výpisy z registra neziskových organizácií,
 • Výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

Od 1.12.2019 ide o:

 • Potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
 • Potvrdenie o colných nedoplatkoch,
 • Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení.

Prostredníctvom schváleného pozmeňujúceho návrhy k novele sa posunula povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať údaje iným štátnym orgánom až na január 2021.

Od 1.1.2021 by sa malo týkať zrušenie povinnosti predkladania listín začať vzťahovať aj na:

 • Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • Potvrdenie o nedoplatkoch na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Od daného dátumu by si orgány verejnej správy tieto informácie mali nájsť vo svojich informačných systémoch.

Je noviniek zo sveta daní a účtovníctva príliš veľa? Nestíhate ich sledovať a prispôsobovať sa im? Nechajte to na nás. Ponúkame vám komplexné služby pre podnikateľov, kde okrem iného nájdete aj daňové poradenstvo alebo účtovníctvo v Bratislave, ako aj kdekoľvek na Slovensku. Neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...