Nový vyrovnávací príplatok

dôchodkyňa s vyrovnávacím príplatkomSociálna poisťovňa v novom roku prichádza zo zavedením vyrovnávacieho príplatku. Ide o dôchodkovú dávku, ktorá je poskytovaná zo starobného dôchodku.

Tento vyrovnávací príplatok bude smerovaný k poistencom, na ktorých rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) môže mať negatívne dôsledky vo výške výpočtu ich dôchodku.

Po rozdelení ČSFR bolo potrebné vyriešiť otázku rozdelenia príslušnosti kvôli hodnoteniu dôb zabezpečenia poistencov, ktoré nadobudli počas existencie ČSFR. Podľa zmluvy medzi SR a ČR, všetky doby hodnotí na dôchodkové účely iba jeden nástupnícky štát, ktorým je v tomto prípade Česká republika. To spôsobilo, že Sociálna poisťovňa nemôže zhodnotiť doby zabezpečenia, pretože podľa zmluvy patria ČR, ktorá tieto doby hodnotí podľa Českej správy sociálneho zabezpečenia.

Nárok na tento vyrovnávací príplatok má poistenec, ktorý spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

  • k 1.1.1993 získal minimálne 25 rokov doby zabezpečenia
  • v období 1.1.1993 – 31.12.2003 získal minimálne 1 rok doby poistenia v SR
  • má súčasne vyplácaný slovenský aj český starobný dôchodok
  • vyrovnávací príplatok má kladnú hodnotu

O vyrovnávací príplatok je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva na to určeným, a po splnení podmienok ho začne SP vyplácať spolu s dôchodkom.

Keďže suma dôchodkov sa rok čo rok mení, po priznaní tohto príplatku bude Sociálna poisťovňa každoročne preverovať, či má kladnú hodnotu, a to k 1. januáru príslušného roka. Ak jeden rok dôjde k jeho pozastaveniu z dôvodu, že by nemal kladnú hodnotu, nebude to znamenať, že v budúcom roku sa nezačne znova vyplácať. V prípade, že suma vyrovnávacieho príplatku bude 3 roky po sebe záporná, dôjde k úplnému zániku tohto nároku.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...