Obnovenie povinnosti oznamovania bankových účtov na daňovom úrade

Od 15. novembra 2021 si budú podnikatelia plniť novú povinnosť, ktorá vyplýva z novely zákona o DPH.  Po novom sú teda platitelia DPH povinní oznámiť daňovému úradu každý vlastný účet, na ktorom sa realizujú platby súvisiace s dodaním tovaru a služieb, ktoré sú predmetom DPH.

Aké sú pravidlá oznamovania ?

  • už registrovaní platitelia DPH si musia splniť oznamovaciu povinnosť od 15. do 30. novembra, pričom každý ďalší novozriadený účet sú povinní oznámiť bezodkladne odo dňa, kedy bude zriadený,
  • novo-registrovaní platitelia DPH budú nahlasovať všetky potrebné bankové účty pri registrácií za platiteľa DPH,
  • nadnárodné spoločnosti usadené v tuzemsku, ktoré používajú bankové účty materských spoločností môžu nahlásiť aj účet, ktorý patrí inej osobe ako platiteľovi dane,

Ak začnú platitelia DPH používať (na transakcie súvisiace s tovarom a službami podliehajúcimi DPH) doposiaľ neoznámené účty, túto zmenu musia bezodkladne oznámiť finančnému riaditeľstvu ešte pred ich použitím na účely podnikania, ktoré podlieha DPH.

V neposlednom rade sú platitelia DPH povinní oznamovať každú zmenu, zrušenie a doplnenie, týkajúce sa už oznámeného podnikateľského bankového účtu, bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Daňový úrad bude mať zároveň právo vracať nadmerné odpočty DPH alebo ich časti len na bankové účty zaregistrované na daňovom úrade. Povinnosť si bude možné splniť elektronicky prostredníctvom oznamovacieho formuláru, ktorý bude sprístupnený na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, pričom za nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.

-BS-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...