Ochrana osobných údajov na Slovensku

Už dva roky platí u nás Nariadenie Európskej únií č. 2016/679 známe ako GDPR, na základe ktorého sa prijal nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Toto nariadenie predstavuje jednu z najväčších zmien v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb. Dotýka sa každého, kto spracováva osobné údaje občanov EÚ.

Medzi pozitíva Nariadenia GDPR patrí, napr. definuje zásady spracúvania osobných údajov a určuje jeho právne základy, určuje povinnosť spracúvať osobné údaje len na presne vymedzené účely, posilňuje ochranu pri spracúvaní osobných údajov, umožňuje väčšiu kontrolu fyzických osôb nad ich osobnými údajmi a pod.

Po uplynutí dvoch rokov od účinnosti Nariadenie GDPR sa môže konštatovať, že spomínané nariadenie určite prinieslo pozitívne zmeny a zlepšilo ochranu osobných údajov. Zodpovednosť firiem pri zabezpečení lepšej ochrany osobných údajov pri ich spracovávaní  sa zvýšila, aj dôsledkom hroziacich likvidačných sankcií za nedodržanie Nariadenia GDPR. Firmy tiež pri tejto príležitosti značne zmodernizovali vlastnú dátovú infraštruktúru. No aj napriek tomu, že Nariadenie GDPR je účinné už dva roky, výklad jeho ustanovení sa stále spresňuje.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...