Od 1. júna bude spustená prevádzka elektronickej PN (ePN)

Elektronická dočasná práce neschopnosť (ePN) ktorá nahradí tlačivo potvrdzujúce práce neschopnosť, bude spustená do prevádzky od 1. júna 2022.

V prvej fáze sa budú lekári pripájať do systému dobrovoľne a od 1. júna 2023 už budú všeobecní lekári, gynekológovia a lekári zdravotníckych zariadení vystavovať PN povinne elektronickou formou. V poslednej fáze od 01. januára 2024, budú do systému zapojení aj špecializovaní lekári.

Keďže do tohto systému budú mať prístup všetky spomínané inštitúcie, poistencovi tak zanikajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zamestnávateľovi.

Pre zamestnávateľov poskytne Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 novú službu – elektronickú PN (ePN) v rámci e-Služby Sociálnej poisťovne, kde nájdu všetky údaje o práce neschopnosti zamestnanca v reálnom čase.

Prístup do ePN budú maž len tí užívatelia, ktorí doteraz využívali e-Služby Sociálnej poisťovne a súčasne majú pridelené práva pre roly RLFO a MVP/VP.

Zamestnávatelia získajú prostredníctvom ePN nasledovné informácie:

  • dátum vzniku, trvanie a ukončenie PN,
  • dôvod vzniku PN,
  • miesto pobytu zamestnanca počas PN
  • informáciu o porušení liečebného režimu.

Naopak zamestnávateľ nebude mať prístup k údajom o diagnóze pacienta.

Povinnosťou zamestnávateľa vyplývajúcou zo zavedenia elektronickej PN bude:

  • zasielanie čísla účtu zamestnanca, na ktoré mu je vyplácaná mzda (alebo informáciu, že mu je mzda vyplácaná v hotovosti),
  • zápis údaju o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej PN.

Tieto informácie je zamestnávateľ povinný odoslať prostredníctvom ePN, čo najskôr, ak je predpoklad, že práceneschopnosť zamestnanca bude trvať viac, ako 10 dní.

Pri ePN, ktorá bola vystavená z dôvodu pracovného úrazu, resp. choroby, je zamestnávateľ povinný prostredníctvom e-Služieb oznámiť obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či táto náhrada príjmu bola vyplatená. Tieto informácie, ako aj údaje spomenuté vyššie je zamestnávateľ povinný zasielať, čo najskôr, bez ohľadu na dĺžku predpokladanej PN zamestnanca.

Ak sa zamestnávateľ pri vypĺňaní údajov pomýli, môže zaslať formulár znovu, Sociálna poisťovňa bude prihliadať na posledný zaslaný dokument.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke www.elektronickapn.skwww.ezdravie.sk/epn.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...