Odklad daňového priznania za rok 2020

Na základe novely zákona, o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenie COVID-19, schválila vláda SR novú možnosť odkladu daňového priznania.

Daňovníci komunikujúci elektronicky zadávajú odklady na podanie daňového priznania, ako za bežných okolností, cez stránku finančnej správy.

Možnosť odkladu schválená novelou sa týka len tých daňovníkov, ktorí nekomunikujú s finančnou správou elektronicky, teda nemajú online prístupy.

Daňovníci si môžu podať odklad daňového priznania elektronicky – zaslaním e-mailu, bez akéhokoľvek zdôvodnenia príčiny odkladu. Odloženie daňového priznania môže byť maximálne do 30. júna 2021.

Termín na podanie daňového priznania zostáva do 31. marca 2021.

E-maily môžu daňovníci zasielať na emailovú adresu: podnety@financnasprava.sk

Údaje, ktoré je potrebné uviesť v e-mailovej žiadosti:

  1. Meno a priezvisko
  2. Dátum narodenia
  3. Rodné číslo, resp. pri cudzincoch dátum narodenia
  4. Lehota, do ktorej si chcete možnosť podania daňového priznania predĺžiť.

Finančná správa emaily od daňovníkov zaeviduje a následne im potvrdí prijatie.

Rozhodnutie o neposunutí lehoty plošne, pre všetky subjekty, bolo prijaté na základe skúseností z minulého roka, ktorými boli:

  • oneskorené asignácie 2 % daní,
  • platenie vyšších preddavkov z prípadných vyšších daňových povinností v minulom období, alebo
  • oneskorené vyplatenie preplatkov.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...