Odklad platieb poistného

Na základe vládou prijatej legislatívnej zmeny, platnej odo dňa 6.4.2020, sa upravuje splatnosť odvodov za marec 2020 pre SZČO a zamestnávateľov.

Zmenou legislatívy bol schválený odklad splatnosti:

  • povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020,
  • preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020,

ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Upozornenie!

Za odložené odvody u zamestnávateľa sa považujú len tie, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ (a ktoré mu zráža z hrubej mzdy).

Podmienkou pre odklad splatnosti odvodov je pokles čistého obratu alebo pokles príjmov (reálne prijatých peňažných prostriedkov) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac.

  • Ak zamestnávateľ alebo SZČO podnikali v rovnakom mesiaci v roku 2019, obrat za marec 2020 sa porovná s obratom v marci 2019,
  • V opačnom prípade bude na porovnanie slúžiť obrat za február 2020,
  • V prípade sezónnych podnikateľov, ktorí podnikali celý rok 2019, sa bude obrat porovnávať s priemernou výškou mesačných tržieb za minulý rok.

Novým termínom splatnosti odvodov za marec 2020 je 31. júl 2020. Pri odvodoch zaplatených v novom termíne nebudú vyrubované žiadne sankcie.

Odklad sa týka len splatnosti odvodov, nie predloženia mesačných výkazov preddavkov na poistné.

Boli pre vás tieto informácie užitočné? Sledujte náš blog, kde pravidelne publikujeme dôležité a aktuálne informácie pre podnikateľov. Okrem toho u nás nájdete ak komplexné služby pre malých, stredných, ako aj veľkých podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad odborné daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, virtuálne sídlo, mzdy a personalistiku, ako aj mnoho ďalších. Neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...