Odložením daňového priznania sa odložia aj odvody

odložené daňové priznanieKaždý daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, musí však toto rozhodnutie nahlásiť príslušnému správcovi dane na predpísanom tlačive, a to do konca lehoty na podanie daňového priznania.

Ak si živnostník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, vznik povinnosti platenia sociálnych odvodov sa posúva z 1. júla na 1. októbra a ich výška je odvedená od výšky príjmu z podnikania.

Ak bol príjem z podnikania v roku 2017 vykázaný v daňovom priznaní vyšší ako 5472 €, tak živnostníkovi sociálna poisťovňa oznámi vznik alebo zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku odvodov. Pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania je povinnosť úhrady prvého poistenia stanovená do 8. novembra.

V prípade, že sa živnostník rozhodne pozastaviť alebo ukončiť podnikanie do dátumu 01.10. príslušného kalendárneho roka povinnosť platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie mu zaniká. To, že sa rozhodol pozastaviť živnosť je však potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni na príslušnom registračnom liste fyzickej osoby najneskôr do 8 dní od pozastavenia. Ak tak živnostník nevykoná sociálna a zdravotná poisťovňa ho bude evidovať ako svojho dlžníka. Oznámenie o pozastavení alebo ukončení podnikania do zdravotnej poisťovne môže živnostník vykonať priamo na tlačive ktorým živnosť pozastavuje. Takto povinnosť oznámenia do zdravotnej poisťovne preberá na seba živnostenský úrad.

(VP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...