Odvody študentov v roku 2016

odvody študentov 2016Aké zmeny nastali v roku 2016 v platení odvodov na sociálne poistenie zo strany pracujúceho študenta na dohodu, ako aj jeho zamestnávateľa?
Pri práci na dohodu sa v sociálnom poistení v roku 2016 nič nemení

Pri práci na akúkoľvek formu dohody nenastávajú vo vzťahu k sociálnemu poisteniu v roku 2016 žiadne zmeny. Za zamestnancov na dohodu odvádza poistné na sociálne poistenie zamestnávateľ, tak ako doteraz.

Čo sa týka študentov, naďalej budú mať výnimku z platenia odvodov, ak ich príjem nepresiahne 200 eur mesačne. Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov má totiž aj v roku 2016 naďalej právo určiť si jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem z ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov nepresiahne sumu v roku 2016 vo výške 200 eur mesačne. To znamená, že aj hranica hrubého príjmu v roku 2016 ostáva v rovnakej výške ako v roku 2015.

Čo sa stane v prípade, ak študent zarobí za určitý mesiac viac, ako je povolená hranica príjmu pre uplatnenie výnimky z platenia odvodov, teda 200 €?

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou, teda:

 Starobné poistenie platí 4 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur
 Invalidné poistenie platí 3 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Koľko platí zamestnávateľ za študenta?

 Starobné poistenie 14 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
 Invalidné poistenie 3 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
 Garančné poistenie 0,25 % (z celého príjmu)
 Úrazové poistenie 0,8 % (z celého príjmu)
 Rezervný fond 4,75 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

– MŠ –

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...