Odvody SZČO od 1.1.2020

Z dôvodu nárastu priemernej mzdy v Slovenskej republike, vzrástol aj minimálny vymeriavací základ, čo pre SZČO znamená zvýšenie minimálnych odvodov do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

Výška minimálnych odvodov sa vyčísľuje z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten  predstavuje 50 % priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Podľa štatistického úradu priemerná mzda za rok 2018 bola vo výške 1 013 €. Výška minimálneho vymeriavacieho základu pre rok 2020 je teda 506,50 € (1 013*0,5).

SZČO platí preddavky do zdravotnej poisťovne podľa výšky uvedenej v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenie za rok 2018.

Pokiaľ sa však fyzická osoba v roku 2020 stane SZČO môže si sama zvoliť výšku preddavkov. Tá však nesmie byť nižšia ako stanovený minimálny preddavok na ZP. Minimálne poistné na ZP je vo výške 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Pre rok 2020 sú minimálne odvody SZČO do ZP stanovené vo výške 70,91 € (506,50*0,14), ide o nárast o 4,13 €. Minimálny odvod SZČO so zdravotným postihnutím je 7 % z minimálneho vymeriavacieho základu, čo predstavuje 34,45 € (506,50*0,07).

Výška maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie bola zrušená k 1.1.2017.

Pokiaľ SZČO vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne počas roku 2020, tak tie sa vyčíslia vo výške 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálne odvody SZČO do SP sú vo výške 167,89 € (506,50 * 0,3315), ide o nárast o 9,78 €. Pre sociálne poistenie je stanovený aj maximálny vymeriavací základ, ktorý predstavuje 7-násobok z 1/12 priemernej mesačnej mzdy za rok 2018. Výška maximálneho vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie je 7 091 € (1 013*12 = 12 156/12 = 1 013*7).

Okrem aktuálnych noviniek pre podnikateľov poskytujeme aj komplexné a odborné služby v oblasti podnikania, z ktorých spomenieme napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, zakladanie s.r.o. alebo vypracovanie transferovej dokumentácie. Obráťte sa na nás a získajte viac priestoru pre rozvoj vášho podnikania.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...