Odvody SZČO

Podľa novely zákona o sociálnom poistení, sa posúva posudzovanie povinného sociálneho poistenia a platenia odvodov v novej výške. Táto novela bola prijatá z dôvodu predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 až do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia aktuálnej mimoriadnej situácie. Uplynutie lehoty na podanie daňového priznania, závisí od skončenia mimoriadnej situácie.

SZČO, ktorých príjem z podnikania za rok 2019 presiahol hranicu 6 078 € majú povinnosť v roku 2020 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Dátum vzniku, resp. zániku povinného sociálneho poistenia SZČO bude stanovený podľa nasledujúcich skutočností:

1. SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020

Nová výška odvodov sa bude posudzovať k 1.7.2020. Prípadné vplyvy dodatočne podaných opravných daňových priznaní budú zohľadnené až k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania – mesiac, v ktorom bude zrušená krízová situácia.

2. SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a zároveň nepodali odklad daňového priznania:

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká od 1. dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zaniká od posledného dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

3. SZČO, ktoré podali odklad daňového priznania  za rok 2019:

Ak lehota na podanie daňového priznania v predĺženej lehote skončí do 30. septembra 2020, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká od 1. decembra 2020. V prípade, ak SZČO nedosiahne príjem vo výške 6078 eur povinnosť platiť odvody zaniká 30. novembra 2020.

V prípade, že oficiálna lehota na podanie daňových priznaní uplynie po 30. septembri, potom povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká od 1. dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, ak príjem SZČO za rok 2019 presiahol stanovenú hranicu.

V medziobdobí – obdobie od 1. júla 2020 a vznikom povinnosti platiť odvody – bude SZČO platiť odvody vo výške platieb odvádzaných do 30. júna 2020.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...