Oznamovanie zamestnancov II-kategórie

Zamestnávatelia podľa Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia majú ustanovenú oznamovaciu povinnosť o zamestnancoch II-kategórie do 15.01. príslušného roka. Oznamuje sa stav zamestnancov k 31.12. prechádzajúceho roka.

Zamestnanci 2 kategórie

Na zistenie zaradenia pracovníkov do jednej z kategórií, musí zamestnávateľ zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika jednotlivých pracovných pozícií a pracovného prostredia. Na základe daného posúdenia je následne zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku s kategorizáciou prác zo zdravotného hľadiska. Vhodné je využiť odborné služby – pracovnej zdravotnej služby.

Patria sem napríklad: výkonní a riadiaci pracovníci, zamestnanci v administratíve, grafických alebo IT firmách, upratovačky, pedagógovia, kuchári, čašníci, asistenti predaja, lekári a zdravotní pracovníci, zamestnanci na stavbách atď.

Oznamovaciu povinnosť si zamestnávatelia môžu splniť vyplnením formuláru prostredníctvom dvoch webových stránok a to:

  1. webová stránka ÚVZ SR – www.uvzsr.sk, formulár sa odosiela na mail: kategoria2@uvzsr.sk,
  2. webová stránka www.slovensko.sk – je potrebný elektronický OP s čipom.

V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti hrozí zamestnávateľovi pokuta od 150 do 20 000 EUR.

Na základe navrhovanej novely Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia budú ÚVZ oznamovaciu povinnosť považovať za splnenú, ak oznámenie bude odoslané najneskôr 28.02.2020.

Okrem aktuálnych informácií u nás nájdete aj odborné služby pre malých, stredných, ako aj veľkých podnikateľov, z ktorých uvedieme napríklad daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva alebo predaj ready made s.r.o. platca DPH.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...