Pandemické OČR od 11.januára 2021

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia, ktoré ovplyvnili  nástup detí do škôlok/škôl a tým aj možnosť rodičov vykonávať svoju prácu. Z tohto dôvodu majú rodičia, pri súčasne platných opatreniach, nárok na pandemické OČR od 11.1 do 18.11..

V prípade už priznaného pandemického OČR v minulom období nie je nutné podávať novú žiadosť. Nutné je zaslať len tlačivo Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné – až koncom januára !

Ak rodič doteraz nečerpal pandemické OČR musí podať novú žiadosť !

Nárok si môžu uplatniť tí rodičia, ktorí:

  • Sa osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (zdravotne ťažko postihnuté dieťa do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
  • Sa osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
  • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok neplatí pre rodičov na home ofiice).

Pri súčasnej situácii sa kladie prednosť komunikácii online formou.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...