Pandemické ošetrovné školákov

Od 30.6.2020 v súvislosti s koncom školského roka, končí rodičom na pandemickej OČR nárok na poberanie tejto dávky. Vyplýva to automaticky zo zákona a nie je potrebné podávať žiadosť ani žiadne ďalšie tlačivo.

Pri nárokovaní si na pandemickú OČR za jún je potrebné zaslať na pobočku Sociálnej poisťovne iba Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, kde sa uvedú dni, počas ktorých sa rodič staral o školopovinné dieťa.

Nárok na pandemickú OČR nezaniká rodičom úplne. Počas letných prázdnin môžu o túto dávku požiadať rodičia, ktorých dieťa ochorie. Rovnako ako doteraz, sa bude podávať čestné vyhlásenie. Pri vypĺňaní čestného vyhlásenia sa uvedú do tlačiva len tie dni, na ktoré má rodič potvrdenie od lekára. V prípade nevyhnutného ošetrovania dieťaťa do 16 rokov inou osobou bude pandemická OČR trvať naďalej.

Pri deťoch v predškolskom veku nárok na OČR nezaniká. Postup požiadania o túto dávku je rovnaký ako predchádzajúce mesiace – prostredníctvom Čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné (žiadosť je nutné podať len v prípade, ak o túto dávku rodič počas mimoriadnej situácie ešte nežiadal).

Okrem aktuálnych informácií u nás nájdete aj špičkové služby pre malých, stredných, ako aj veľkých podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo alebo predaj ready made s.r.o. Celú ponuku nájdete v časti služby. Neváhajte a zverte to do rúk profesionálom s bohatou praxou.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...