Pandemický rodičovský príspevok od 1. novembra 2020

Nárok na pandemický rodičovský príspevok budú mať rodičia znova aj za mesiac november a ďalšie mesiace, až do konca mesiaca, v ktorom bude vyhlásená pandémia za skončenú.

V čase trvania krízovej situácie má rodič (oprávnená osoba) nárok na pandemický rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:

 • dosiahne vek 3 roky
 • dosiahne vek 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Základnou podmienkou na poskytnutie príspevku je, aby nárok na bežný rodičovský príspevok zanikol v mesiaci marec 2020 alebo nasledujúcich mesiacoch.   

Rodičovský príspevok sa poskytuje aj po dovŕšení hranice veku dieťaťa v rovnakej sume vo výške

 •  370 eur – ak rodič bol s dieťaťom na materskej,
 •  270 eur – ak rodič nebol s dieťaťom na materskej. 

Poskytovanie príspevku súčasne s ošetrovným alebo služobným platom, je vo výške rozdielu medzi príspevkom a ošetrovným, ak je táto dávka nižšia.

Rodič nemá nárok na pandemický rodičovský príspevok , ak za príslušný mesiac:

 • má príjem zo závislej činnosti (ani náhradu mzdy) – celý mesiac alebo jeho časť,
 • má príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • poberá dávku sociálneho poistenia (napríklad nemocenskéošetrovné – pozor ale ďalej na výnimku, materskédávku v nezamestnanostidôchodokúrazovú dávku…)
 • poberá dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia
 • poberá dávku sociálneho zabezpečenia
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie na toto dieťa.

Nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok má rodič aj v prípade, ak

 • má uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
 • ale z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, pričom túto činnosť vykonával pred dňom vyhlásenia krízovej situácie,
 • nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nevznikol mu nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej i celodennej starostlivosti o dieťa, pričom splnila všetky podmienky.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (2 - počet hlasov, priemer: 4,50 out of 5)
Loading...