PN pri Covid-19

V súčasnosti, sa v súvislosti s koronavírusom zmenilo aj vystavovanie dočasných PN a výška nemocenskej dávky.

Za normálnych okolností by  o Preukaz o trvaní PN (potvrdenie, že PN prechádza do ďalšieho mesiaca) musel pacient požiadať svojho ošetrujúceho lekára a následne doručiť potvrdenie príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Pri aktuálnej situácii, pacient s dočasne vystavenou PN v súvislosti s koronavírusom:

  • nemusí navštíviť svojho ošetrujúceho lekára,  
  • nemusí doručiť potvrdenie na pobočku Sociálnej poisťovne.

Lekári v týchto prípadoch, zašlú Preukazy o trvaní dočasnej PN Sociálnej poisťovni sami.

Ostatní pacienti, ktorí sú na dočasnej PN s diagnózami, ktoré sa netýkajú koronavírusu, zasielajú Preukazy o trvaní PN sami (poštou, alebo do schránky na pobočke).

Upozornenie!

Ak je zamestnanec práceneschopný len počas jedného kalendárneho mesiaca, potvrdenie o trvaní PN nemusí doručovať Sociálnej poisťovni.

Po novele zákona sa od 27.3.2020 – pre obdobie krízovej situácie spojenej s COVID-19, upravuje aj nárok na výšku nemocenskej dávky.

Zamestnanec, SZČO a dobrovoľne poistený, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácané Sociálnou poisťovňou.

SZČO

Na priznanie nemocenskej dávky od Sociálnej poisťovne nevzniká živnostníkom a ostatným SZČO nárok automaticky, ale rovnako musia spĺňať zákonné podmienky, ktorými sú:

  1. byť v čase nároku na dávku v Sociálnej poisťovni nemocensky poistení (resp. byť v ochrannej lehote),
  2. nemať dlh na poistnom vyšší ako 5 eur,
  3. ošetrujúci lekár im musí nárok na dávku potvrdiť na predpísanom tlačive.

Ak si chce SZČO uplatniť nárok na nemocenské, alebo ošetrovné v mesiaci marec 2020, musí mať uhradené poistné za február najneskôr do 31.3.2020 (vrátane všetkých dlžných čiastok za prechádzajúce obdobia).

Okrem aktuálnych informácií vám ponúkame aj širokú paletu odborných služieb pre malých, stredných, ako aj veľkých podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad daňové priznanie, vedenie účtovníctva (jednoduché aj podvojné), daňové poradenstvo, ako aj mnoho ďalších. Neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...