Podmienky OČR po otvorení škôl

Po otvorení škôl od 1.6.2020 rodičom nezaniká nárok na pandemickú OČR a poberanie tejto dávky. Rodičia môžu so svojimi deťmi zostať doma, no musia Sociálnej poisťovni zaslať aktualizované tlačivá, aby im bola dávka priznaná a vyplatená.

Na stránke Sociálnej poisťovne sú aktualizované tlačivá Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas pandémie.

Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený pre tých poistencov, ktorí doteraz počas pandémie o dávku ešte nežiadali a nepoberajú ju.

Nový formulár Čestného vyhlásenia je určený súčasným poistencom, ktorí pokračujú v poberaní dávky ošetrovné a nemusia podávať novú žiadosť, iba na konci júna zašlú na pobočku Sociálnej poisťovne toto vyhlásenie s informáciou či dieťa v mesiaci jún navštevovalo škôlku/školu.

Rovnako je čestné vyhlásenie určené aj júnovým „novým“ žiadateľom, ktorí v ňom za mesiac jún vyznačia dni, počas ktorých sa o deti starali alebo vyznačia či dieťa v júni navštevovalo školu/škôlku.

Čestné vyhlásenie je potrebné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna – najlepšie 30.6.2020 mailom. Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové.

Ukončenie potreby ošetrovania poistenec nemusí nahlásiť. Posledným dňom ošetrovania bude deň, ktorý uviedol poistenec v poslednom čestnom vyhlásení zaslanom Sociálnej poisťovni.

Rodičom detí do 16 rokov, ktorým nárok na OČR v čase korona krízy potvrdil pediater a rodičom detí s hendikepom do 18 rokov, zostáva nárok na OČR. Rovnako im, ale vznikla povinnosť zaslať na konci mesiaca Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Od 21.5.2020 môžu posudkový lekári Sociálnej poisťovne posudzovať dlhodobý nepriaznivý stavu dieťaťa. Požiadavku môžu rodičia vyznačiť v žiadosti o ošetrovné. Tento nárok majú rodičia, ktorí sa starajú celodenne o dieťa do 18 rokov, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného ÚPSVAR o dlhodobo nepriaznivom stave alebo zdravotnom postihnutí.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...