Podnikateľské kilečko

Od 21.7.2020 nadobudol platnosť zákon na podporu podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľské kilečko“, v ktorom sa s účinnosťou od 1.1.2021 uplatňujú nasledujúce zmeny, ktorých súčasťou je aj druhá šanca pre fyzické a právnické osoby, ktoré si nesplnili svoju povinnosť v určených termínoch, dodatočne splniť svoju povinnosť v ďalšej 7 dňovej lehote bez uloženia pokuty.

Zamestnávateľom zaniká povinnosť:

  • odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca
  • oznamovať Sociálnej poisťovni:
    • zmeny v údajoch ich zamestnancov –Sociálna poisťovňa bude vychádzať iba z Registra fyzických osôb
    • zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľov
    • začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

Poistencom a SZČO zaniká povinnosť:

  • písomne oznamovať do 8 dní zmenu osobných údajov – tie bude Sociálna poisťovňa čerpať z Registra fyzických osôb,
  • táto povinnosť zostane zachovaná pre – osoby starajúce sa o dieťa, poberateľov opatrovateľského príspevku a osobných asistentov a zahraničnú SZČO.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...