Pokuty pri nepodaní daňových priznaní k miestnym daniam

Na základe nariadenia vlády, nebude štát ukladať pokuty za nepodanie daňového priznania k miestnym daniam na rok 2021 v stanovenom termíne.

Toto nariadenie bolo prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zmiernenie ekonomických dopadov na daňové subjekty.

Podmienkou upustenia od pokuty je riadne splnenie tejto povinnosti do 15. marca 2021.

Medzi miestne dane patria:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroj.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...