Poskytovanie stravného od 1.1.2022

Na základe novely zákonníka práce dôjde od začiatku nového roka k niekoľkým zmenám v príspevkoch na stravovanie. V úvode je potrebné uviesť základné informácie týkajúce sa stravovania, ktoré platili aj doteraz.

Zamestnávateľ môže poskytnúť stravné svojim zamestnancom tromi spôsobmi, a to:

  • Príspevkom na teplé hlavné jedlo,
  • Príspevkom na gastrolístok,
  • Finančným príspevkom.

Nárok na stravné vzniká zamestnancovi v trvalom pracovnom pomere, ktorého výkon práce presiahne 4 hodiny.

Výška príspevkov na stravovanie pri jednotlivých možnostiach
 Minimálna výškaMaximálna výška
Teplé hlavné jedlo55% z ceny jedla2,81 EUR
Gastrolístok2,11 EUR2,81 EUR
Finančný príspevok2,11 EUR2,81 EUR

Zamestnávateľ môže poskytovať stravné aj nad rámec maximálnej výšky, a to príspevkom zo sociálneho fondu, ktorý nie je limitovaný a dobrovoľným príspevkom, ktorý nie je zo sociálneho fondu.

Dôležitou informáciou je, že príspevky na stravovanie musia byť vyplácané popredu (inak by si zamestnanci nemali, za čo jedlo kúpiť). V prípade daňovej kontroly, pri vyplácaní stravného pozadu, nebude uznané oslobodenie príspevku od dane, na strane zamestnanca. Nákup stravných lístkov resp. poskytovanie finančného príspevku pozadu by, teda mohol zamestnávateľovi spôsobiť problémy.

Zdaňovanie príspevkov na stravovanie od 1.1.2022

Od zavedenia možnosti poskytovania finančného príspevku bolo v značnej výhode poskytovanie príspevku na stravovanie formou gastrolístkov, a to z hľadiska zdaňovania príjmu na strane zamestnanca. Od 1.1.2022 dôjde k zrovnaniu spôsobu zdaňovania u oboch možností.

Do sumy 2,81 EUR je príspevok na stravovanie oslobodený od dane. Pri poskytovaní príspevku na stravu nad sumu 2,81 EUR, ktorý bude „dobrovoľným príspevkom mimo sociálneho fondu, bude prevyšujúci rozdiel predstavovať zdaniteľný príjem zamestnanca a rovnako nedaňový výdavok zamestnávateľa. Tento spôsob zdaňovania platí pre gastrolístky a finančný príspevok rovnako, tj. dochádza k zrušeniu zvýhodnenia gastrolístkov.

Príklad: Výška príspevku na stravovanie bude 4,10 EUR – z toho 2,81 EUR oslobodených od dane a rozdiel 4,10 – 2,81 = 1,29 EUR, ktorý bude vyplatený zo zdrojov mimo sociálneho fondu bude predstavovať zdaniteľný príjem zamestnanca a nedaňový výdavok zamestnávateľa.

Pre porovnanie, do konca roka 2021 platilo, že celá suma gastrolístka bola od dane pre zamestnanca oslobodená zatiaľ, čo vyšší dobrovoľný finančný príspevok bol zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Stravné u SZČO od 1.1.2022

Daňovníkom s aktívnymi príjmami (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) odpadá od nového roku administratívna povinnosť preukazovania výdavkov na stravovanie, ktorá platila pre tých, ktorí preukazujú výdavky vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie.

Nevýhodou tejto zmeny je však zníženie výšky uznaných výdavkov na stravovanie, ktoré bude max. 55 % z hodnoty stravného 5,10 EUR(prvé časové pásmo), a to 2,81 EUR.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...