Posúdenie povinného sociálneho poistenia pre SZČO

Sociálna poisťovňa posudzuje povinnosť platiť povinné sociálne poistenie k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 s odkladom, teda od 1. apríla do 2. novembra 2020, bude sociálna poisťovňa posudzovať vznik alebo zánik trvania povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021.

Ak príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti SZČO v roku 2019 boli:

  • vyššie ako 6 078 €, vznikne jej povinnosť platiť povinné sociálne poistenie od 1. februára 2021,
  • nižšie alebo rovné ako 6 078 €, zanikne jej povinnosť platiť povinné sociálne poistenie k 31. januáru 2021.

Podľa údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2019 tak Sociálna poisťovňa vydá písomné rozhodnutie do 22. februára 2021.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...