Povinnosť auditu od roku 2020

Dňa 15.novembra 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona o účtovníctve. Okrem iného došlo aj k zmene, ktorá sa týka povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom.

Novela zákona, ktorá je účinná od 1.1.2020 ukladá povinnosť overenia účtovnej závierky (riadnej, mimoriadnej) aj verejnej obchodnej spoločnostikomanditnej spoločnosti, v prípade ak splnia veľkostné kritéria. Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vznikne prvýkrát za účtovné obdobie začínajúce po 1.1.2020. V znení zákona platnom do konca roku 2019 je ustanovená povinnosť overenia účtovnej závierky len pre družstvá, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, keď splnia veľkostné kritéria.

Zmena veľkostných kritérií

Taktiež došlo k zmene veľkostných kritérií, po splnení ktorých vzniká účtovnej jednotke povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Od 1.1.2020 bude mať povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z troch podmienok, ktorými sú:

  • celková suma majetku presiahla 2 milióny EUR,
  • čistý obrat presiahol 4 milióny EUR,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30.

Oproti stanoveným veľkostným kritériám, ktoré sú v platnosti do konca roka 2019 došlo k ich dvojnásobnému zvýšeniu, čo bude mať za následok zníženie počtu účtovných jednotiek, ktorým podľa týchto kritérií vznikne povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Aj v súčasnej situácií vám prinášame aktuality zo sveta daní a účtovníctva, ako aj kvalitné a odborné služby pre malých, stredných, ale aj veľkých podnikateľov. V našej ponuke nájdete napríklad predaj ready made s.r.o. platca DPH, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a mnoho ďalších. Neváhajte a obráťte sa na nás – EASY START, vaša istota v podnikaní.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...