Povinnosť poberateľa príspevku „Prvá pomoc“ zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom /www.pomahameludom.sk/

ÚPSVaR zverejnil na svojej stránke ,,O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku,,

poskytovaného v zmysle národného projektu „Prvá pomoc“ realizovaného v zmysle podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V marci 2020 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu muselo byť veľa prevádzok zatvorených a veľa prevádzok fungovalo v obmedzenom režime. Firmám tak vznikali škody. Štát sa rozhodol týmto firmám pomôcť projektom ,, Prvá pomoc“. Firmy, ktoré splnili dané podmienky mohli  o tento príspevok požiadať. Pomoc bola poskytnutá firmám a SZČO z dôvodu zavretia prevádzky alebo udržania pracovných miest v prípade obmedzenia prevádzky. /opatrenie 1, 2, 3A,3B / 

 Poberateľ príspevku ,,Prvá pomoc“    príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19, je povinný označiť pracovisko, ktoré je spolu s jeho zamestnancami podporované daným príspevkom.  

Nakoľko na základe oznámenia uvedeného vyššie je financovanie zabezpečené aj zo zdrojov EÚ je na označenie nutné použiť plagát vo veľkosti A3, zverejnený na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – upsvr.gov.sk, na ktorom sú uvedené všetky potrebné náležitosti splnenia požiadavky označenia.

Nižšie uvádzame link na stiahnutie plagátu.

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/COVID_19/Plagat_Prva_pomoc.pdf

Plagát je potrebné vyvesiť na viditeľnom mieste na prevádzke.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...