Povinnosť podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel u živnostníkov

daň z motorových vozidiel 2017 ilustračné fotoPovinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel má každý živnostník, ak využíva vozidlo na podnikanie, resp.  inú samostatne zárobkovú činnosť, a toto vozidlo je evidované v SR.

Dátum na podanie daňového priznania je stanovený na 31.januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Kedy je však živnostník povinný podať daňové priznanie pri prerušení, zániku podnikania a pri úmrtí?

Daňové priznanie pri prerušení podnikania je daňovník povinný podať klasicky po ukončení zdaňovacieho obdobia, najneskôr do 31. januára,  a v tejto lehote pomernú časť dane  aj zaplatiť.

Daňové priznanie pri ukončení podnikania sa podáva za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom sa podnikanie ukončilo. Daňové priznanie sa v tomto prípade podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

V prípade úmrtia je lehota na podanie daňového priznania stanovená do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. V prípade, ak by dedič lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty, podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie.

(KP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...