Prečo odvody rastú?

Otázka, ktorú si kladie asi každý živnostník. Každý rok zarábate to isté a výška odvodov, ktoré ste povinný odvádzať Sociálnej poisťovni z roka na rok rastie? Príčinou toho je tzv. „čarovný koeficient“, ktorý slúži na výpočet vymeriavacieho základu. Hodnota tohto koeficientu z roka na rok klesá, čo spôsobuje presne opačný efekt, a to nárast vymeriavacieho základu (VZ) a s tým spojený nárast odvodov.

minimálne odvody SZČO 2015

Výpočet vymeriavacieho základu 2015:
Vymeriavací základ = (ČZD (čiastkový základ dane) + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2014) : 1,486 (koeficient) : 12

Pre porovnanie si uvedieme výpočet za rok 2015 a rok 2012, kde je vidieť ako vplýva na výpočet VZ hodnota tohto koeficientu:

Rok 2015Rok 2012
ČZD = 10 000 eurČZD = 10 000 eur
Poistné = 2 530 eurPoistné = 2 530 eur
VZ = (10 000 + 2 530) / 1,486 / 12 = 702 eurVZ = (10 000 + 2 530) / 2 / 12 = 522 eur

Každý živnostník, ktorého príjem za predchádzajúci kalendárny  rok prevýši sumu 12 – násobku minimálneho vymeriavacieho základu určeného pre daný rok, musí byť zmierený s tým, že je povinný platiť poistné odvody na sociálne poistenie. Stanovenie tejto hranice minimálneho vymeriavacieho základu je naviazané na výšku priemernej mzdy na Slovensku.

Takže živnostníci, pripravte si peňaženky, pretože:
– nárast minimálneho vymeriavacieho základu z 412 eur na 429 eur spôsobí nárast odvodov na sociálne a zdravotné poistenie,
– minimálne odvody na sociálne poistenie od januára 2016 porastú, a to z terajších 136,57 eur na 142,2 eur,
– minimálne odvody na zdravotné poistenie od januára 2016 porastú, a to z 57,68 eur na 60,06 eur.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...