Predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia

Na základe prijatých opatrení na podporu podnikateľského prostredia sa v zákone č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení upravuje povinnosť zamestnávateľov predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list zamestnanca.

S účinnosťou od dnes 21.7.2020 sú zamestnávatelia povinný viesť evidenciu o zamestnancoch na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi.  

V platnosti tiež zostáva povinnosť zamestnávateľov zaslať evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni do 8 dní, v prípade ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie požiada samotná Sociálna poisťovňa.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...