Predĺženie dávky v nezamestnanosti do 31. mája 2021

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti sa na základe nariadenia vlády predlžuje pandémie o dva mesiace. Aj napriek pretrvávajúcej krízovej situácii bude predĺženie podporného obdobia možné maximálne do 31. mája 2021. Ak nárok na podporné obdobie vznikne po 31.5.2021, poistenec už nebude mať možnosť na jeho predĺžene o 2 mesiace. Dávky v nezamestnanosti za marec budú pri predĺžení obdobia vyplatené najskôr v apríli.

Predĺženie poberania dávky sa bude poskytovať poistencom, ktorým zanikol nárok na dávku pred účinnosťou nariadenia alebo v deň účinnosti (teda pred 19. marcom 2021 a 19. marca 2021) nasledovne:

  1. Poistenci, ktorí zostali v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zostanú v tejto evidencii nepretržite evidovaní, podporné obdobie im plynie automaticky od 19. marca 2021, bez potreby podania žiadosti.
  2. Pri poistencoch, ktorí boli opätovne zaradení do evidencie pred 19. marcom 2021 a sú v nej evidovaní aj 19.3.2021 a ďalej, je potrebné podať žiadosť o predĺženie, ak o poberanie dávky v nezamestnanosti poistenec doteraz nežiadal.
  3. Tým, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, začne plynúť podporné obdobie a dávka im bude vyplácaná až po zaradení do danej evidencie. Pri tejto možnosti je potrebné pre predĺženie doby podporného obdobia podať žiadosť.

Podať žiadosť o predĺženie podporného obdobia je možné:

  • prostredníctvom tlačiva Sociálnej poisťovne, alebo
  • prostredníctvom žiadosti o poskytnutie dávky pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie na úrade práce.

V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie v nezamestnanosti po 20. marci 2021 a neskôr, a budú naďalej vedení v evidencii na úrade práce, začne podporné obdobie opätovne plynúť automaticky odo dňa nasledujúcom po uplynutí podporného obdobia v nezamestnanosti. Nie však dlhšie ako do 31. mája 2021.

Nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie, dňom priznania starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...