Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017

podanie daňového priznania 2017Dátum na podanie daňového priznania je vo všeobecnosti stanovený na 31. marca, tento rok máme o pár dní viac vďaka veľkonočným sviatkom, teda termín na podanie a zaplatenie dane sa posúva na 3. apríla 2018.

Avšak v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba nemôže alebo nedokáže podať daňové priznanie do staveného termínu, môže využiť možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. Túto lehotu možno predĺžiť o tri alebo šesť kalendárnych mesiacov.

Predĺžiť lehotu o tri mesiace môžu všetci daňovníci na základe oznámenia o odklade. Odklad je potrebné oznámiť správcovi dane najneskôr do 3. apríla 2018. Pre rok 2017 bolo vydané oficiálne tlačivo na oznámenie tohto odkladu.

Predĺžiť lehotu o tri mesiace môžu využiť aj daňovníci, ktorí sú v konkurze, likvidácií a taktiež dediči za zomrelého daňovníka. Tí však musia podávať správcovi dane žiadosť a správca dane rozhoduje o odklade.
Daňovníci, ktorí v uplynulom roku 2017 dosiahli okrem iných príjmov aj príjmy zo zahraničia, majú možnosť využiť odklad podania daňového priznania k dani z príjmov až o 6 mesiacov.

Príjmami zo zahraničia na účely odkladu dane sú aktívne príjmy, teda príjmy za činnosti, ktoré boli daňovníkom fyzicky vykonané v inom štáte. Môže ísť napríklad o zamestnanie, živnosť, príjmy športovcov a pod. Medzi zahraničné príjmy však zákon zaraďuje i pasívne príjmy. Ide o príjmy z majetku, ktorý je umiestnený v inom štáte a taktiež o príjmy, ktoré vypláca rezident iného štátu.

Tento termín uplynie 1. októbra 2018 a zároveň je aj posledným dňom na zaplatenie daňovej povinnosti. V prípade nerešpektovania posledného termínu na podanie a zaplatenie dane je daňový úrad oprávnený uložiť daňovníkovi pokutu až do výšky 3.000 €.

(KP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...