Predĺženie projektu „Prvá pomoc“

So zmenou COVID automatu, prichádza aj prispôsobenie príspevkov v rámci projektu „Prvá pomoc“ na druhý polrok 2021. Príspevky budú poskytované v závislosti od epidemiologickej situácie, kde sú definované 4 fázy.

Fáza 0 – ak  žiadny z okresov nebude v I. až IV. stupni varovania a zároveň v monitoringu bude aspoň 40 okresov – príspevky sa nebudú poskytovať.

Fáza 1 – ak  nebude vyhlásený celonárodný COVID automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň v monitoringu bude maximálne 39 okresov. Príspevky budú vo výške pôvodného projektu „Prvá pomoc“.

  • Zamestnávatelia dostanú 80 % z celkovej ceny práce, nie však paušálny príspevok v rámci opatrenia 3B.
  • SZČO môžu požiadať o príspevok do výšky 540 €. V prípade, ak im nevznikla odvodová  povinnosť môžu požiadať o príspevok vo výške 210 € spolu s jednoosobovými s.r.o..

Fáza 2 – nastane v prípade I a II. stupňa varovania podľa celonárodného COVID automatu, kedy sa budú vyplácať príspevky podľa projektu „Prvá pomoc +“.

  • Zamestnávatelia dostanú 80 % z celkovej ceny práce, vrátane paušálneho príspevku v rámci opatrenia 3B.
  • SZČO môžu požiadať o príspevok do výšky 810 €. V prípade ak im nevznikla odvodová  povinnosť môžu požiadať o príspevok vo výške 315 € spolu s jednoosobovými s.r.o..

Fáza 3 – môže nastať ak bude na celonárodnej úrovni vyhlásený 3. alebo 4. stupeň varovania – príspevky budú v pôvodnej výške podľa projektu „Prvá pomoc ++“.

  • Zamestnávatelia dostanú 100 % z celkovej ceny práce, vrátane paušálneho príspevku v rámci opatrenia 3B.
  • SZČO môžu požiadať o príspevok do výšky 870 €. V prípade ak im nevznikla odvodová  povinnosť môžu požiadať o príspevok vo výške 360 € spolu s jednoosobovými s.r.o..

Medzimesačný prechod medzi fázami je možný najviac o dve fázy. Pre zjednodušenie vyplácania príspevkov sa však bude uplatňovať jedna fáza na celý mesiac, pri čom bude rozhodujúci počet dní v daných stupňoch varovania.

Príklad
18 kal. dní – fáza 2 13 kal. dní – fáza 1Fáza 2 – Prvá pomoc +bez paušálneho príspevku vrámci opatrenia 3B
13 kal. dní – fáza 2 18 kal. dní – fáza 3Fáza 3 – Prvá pomoc + s paušálnym príspevkom vrámci opatrenia 3B
15 kal. dní – fáza 2 15 kal. dní – fáza 1Fáza 2 – Prvá pomoc +bez paušálneho príspevku vrámci opatrenia 3B

Za aktuálny príklad fungovania fáz a príspevkov si môžeme zobrať august 2021, kedy bolo prvé 2 týždne celé Slovensko zelené, následne bolo oranžových len 9 okresov. Z toho vyplýva, že príspevky vyplácané nebudú, nakoľko sa uplatňuje fáza 0.

Príspevky za nasledujúce mesiace september – december by sa mali vyplácať podľa fázy 1, všetko však závisí od epidemiologickej situácie.

-BS-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...