Príspevok na rekreáciu pre zamestnancov od 01.01.2019

príspevok na rekreáciu ilustračné fotoZamestnávateľ s viac ako 49  zamestnancami /pre správny výpočet sa berie do úvahy priemerný evidenčný počet zamestnancov v pracovnom pomere zistený za predchádzajúci kalendárny rok/ má povinnosť zamestnancom, ktorí o príspevok požiadajú poskytnúť príspevok na rekreáciu vo výške  55% oprávnených nákladov, maximálne však do sumy 275 eur ročne.
Pre zamestnávateľov  s menej ako 50 zamestnancami je možnosť poskytnúť príspevok dobrovoľná.

Nárok na príspevok bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval  nepretržite najmenej 24 mesiacov a absolvoval rekreáciu len na Slovensku, s pobytom najmenej na 2 noci. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší úväzok, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.

Dohodári nárok na tento príspevok nemajú.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi prispieť aj na rekreáciu:
• manžela
• vlastného dieťaťa zamestnanca
• dieťaťa zvereného do náhradnej starostlivosti zamestnanca
• a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti

Za kalendárny rok  môže zamestnanec požiadať o príspevok iba u jedného zamestnávateľa, pričom uplatniť nárok si môže aj viackrát, ale nesmie byť prekročená max. suma príspevku 275 eur.

Príspevok na rekreáciu je oslobodený od dane  a nevstupuje do vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie.

Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou:

• rekreačných poukazov
• preplácania oprávnených nákladov

Súčasťou účtovných dokladov, ktoré zamestnanec predloží na preplatenie musí byť označenie zamestnanca a zamestnanec ich musí predložiť do 30  kalendárnych dní od  dňa skončenia rekreácie.

(MP)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...